STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

O szkole

Rok szkolny 2019/2020

Ogólna liczba uczniów w  szkole - 323

Uczniowie uczą się języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.

Liczba nauczycieli - 44 nauczycieli, w tym specjaliści- psycholog, pedagog, reedukator, rewalidator, logopeda, socjoterapeuta, doradca zawodowy

"Trójka w liczbach"

 • 1 oddział przedszkolny,

 • 14 oddziałów szkonych,

 • sale perzedmiotowe

 • dwie sale językowe

 •  sala multimedialna

 • sala komputerowa

 • 2 sale gimnastyczne

 • siłownia w pomieszczeniu

 • siłownia zewnętrzna

 • boiska z placem zabaw dla najmłodszych

 • świetlica

 • biblioteka z czytelnią multimedialną

 • gabinet reedukatora i logopedy

 • stołówka z domowymi obiadami

 • sklepik

 • wyjazdy na basen

 • zimowe wyjścia na lodowisko miejskie

 • polsko- niemiecka wymiana młodzieży 2* w roku

 • pielęgniarka