Skład Rady Rodziców

 

            Przewodnicząca - Justyna Turek

            I Zastępca - Katarzyna Piasecka

            II  Zastępca - Agnieszka Lech- Barszczewska

           Sekretarz -  Rafał Trzaskowski

    

Komisja Weryfikacyjna

Anna Wojtasińska

Anna Czajka

 

Nazwa i numer rachunku Rady Rodziców

             Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 3 w Otwocku

             ul. Kościuszki 28

             05-400 Otwock

 

Bank Spółdzielczy w Otwocku

Nr konta - 43 8001 0005 2001 0000 0299 0001 (darowizny na: Komitet Rodzicielski, Ksero)